Doopavond

01 juli 2014

Al een tijdje willen we vanuit de kerkenraad wat meer aandacht besteden aan het onderwijs rond de Doop. De doopcatechese is alleen nog niet opgestart, na het vertrek van ds. Reijm. Deze tijd van het seizoen leent zich daar wel voor. Daarom is er dinsdagavond 1 juli van 20:00-22:00 een avond voor alle ouders die de afgelopen 2 jaar hun kindje ten doop mochten houden in onze gemeente. Alle betreffende gezinnen krijgen deze week een schriftelijke uitnodiging. Zo hopen we als gemeente werk te (blijven) maken van onze verantwoordelijkheden rond de Doop. Juist om ons te verwonderen over de grote goedheid en genade van God! Zet deze datum in de agenda, want we verwachten beide ouders. De Doop is niet vrijblijvend; dan ons onderwijs ook niet. Van harte welkom, alvast! We zien ernaar uit.
Namens de kerkenraad,
Ds. Mouw.

Sluiten