Bevestiging Jan Schreuders

22 oktober 2016

In overleg met Jan (Twee Zalmenstraat 8 4283 HC) kan hij al volgende week in het ambt van ouderling worden bevestigd. Daar zijn we als kerkenraad bijzonder dankbaar voor. We bidden voor hem en zijn gezin in de voorbereiding op de dienst en zijn ambt!

Sluiten