Beroepingswerk

12 oktober 2018

Vorige week heeft de beroepingscommissie de beroepingsprocedure geëvalueerd met proponent Van der Knijff waarbij wederzijdse ervaringen zijn gedeeld. In de afgelopen week heeft de beroepingscommissie zelf de afgelopen periode geëvalueerd en zijn de voorbereidingen opnieuw opgestart. In de afgelopen weken hebben wij twee nieuwe namen mogen toevoegen aan onze lijst die door derden zijn aangedragen. Graag willen wij de gemeente opnieuw de gelegenheid geven om namen van mogelijke predikanten aan te leveren. U kunt dit doen door, voor maandag 22 oktober, de naam door te geven aan onze scriba.
De beroepingscommissie

Sluiten