BBQ Dijkhuis

23 mei 2015

Begin dit jaar hebben we plannen gemaakt voor dit seizoen. Één voornemen hiervan was een leuke fietspuzzeltocht, met aansluitend een BBQ in of bij het Dijkhuis. Gelet op het aantal fietstochten , wat al gepland staat deze periode, (Koningsdag / Lopend Vuurtje / Rabobank) hebben we besloten het programma wat aan te passen. Het fietsen doen we op een ander moment, maar de barbeque willen we wel door laten gaan; mits voldoende deelname. De BBQ is compleet verzorgd met allerlei soorten vlees, brood, salades, diverse sauzen en één consumptie.
Na overleg met de zendingscommissie organiseren we zaterdag 23 mei aansluitend aan Lopend Vuurtje een BBQ . We starten zo rond half vijf, vijf uur met een drankje. Daarna gaat het vlees op de gril. Als u / jij eraan wilt deelnemen geef u dan zo snel mogelijk op, maar uiterlijk zaterdag 16 mei. De kosten voor de BBQ zijn € 19,50 per persoon; kinderen € 12,50 (exclusief extra drankjes) Voor de kinderen is er nog een ijsje na afloop. Zoals gezegd gaat de BBQ niet door bij onvoldoende belangstelling. Graag uiterlijk zaterdag 16 mei opgeven bij Willeke de Ruiter mail: w.deruiter1981@hotmail.com tel 06 2735 9425 of Kees van Tilborg mail: vanti52@kpnmail.nl tel 06 2150 9402.
We rekenen op een groot aantal deelnemers en zien uw opgave met genoegen tegemoet.
Bestuur ’t DIJKHUIS.

Sluiten