Afwezigheid pastoraal medewerker

24 juni 2018

Van maandag 25 juni t/m maandag 9 juli zal onze pastoraal werker M. den Toom afwezig zijn vanwege zomervakantie in Italië. Zoals ook nu gebruikelijk is kan ook in deze periode voor pastorale zaken contact worden opgenomen met scriba, René van Vugt. Ook berichten voor de nieuwsbrief mogen aan de scriba worden doorgegeven. René van Vugt, Wilgenhof 19, 4283 JA Giessen, 0183-302299 scriba@kerkgiessen.nl

Sluiten