Actie Kerkbalans

12 januari 2014

In de 1e maand van ieder jaar wordt in onze gemeente traditioneel een grote financiële actie gehouden, nl. de actie Kerkbalans. Met deze actie proberen we financiële middelen bijeen te verzamelen, waarmee we de instandhouding van onze gemeente dit jaar en in de verdere toekomst willen bewerkstelligen.
Met dit doel zullen van 13 t/m 18 januari 2014 alle gemeenteleden worden benaderd om een vrijwillige bijdrage te doen aan de actie Kerkbalans 2014. In de loop van volgende week zult u daartoe een brief met antwoordkaart ontvangen. Op de antwoordkaart kunt u aangeven hoeveel geld u wilt bijdragen aan de actie Kerkbalans 2014. In de 2 weken daarna zal die antwoordkaart weer bij u worden opgehaald. Wilt u de enveloppe met de antwoordstrook klaar leggen , daarmee helpt u de Kerkbalanslopers . Enkele gemeenteleden zullen brief plus antwoordkaart per post ontvangen. Aan hen het verzoek om antwoordkaart in de daarvoor bedoelde retourenvelop te retourneren (afgeven bij de koster of bij de penningmeester). We hopen dat door uw medewerking de actie Kerkbalans 2014 een groot succes wordt!
Het College van Kerkrentmeesters.

Sluiten