Actie Kerkbalans

10 januari 2020

Het College van Kerkrentmeesters heeft de Actie Kerkbalans 2020 “Geef voor je kerk” voorbereid. De actie gaat op 18 januari van start en duurt tot 1 februari a.s.. In deze periode ontvangt u de informatie van een bezorger, om vervolgens een week later uw toezegging in ontvangst te nemen. De opbrengsten van de Actie Kerkbalans is goed voor 65% van de begroting van onze kerk, van groot belang dus voor al het werk dat gedaan mag worden! We doen een beroep op u om weer naar vermogen bij te dragen. Mogen we op u rekenen?
Het College van Kerkrentmeesters

Sluiten