Actie kerkbalans 2014

09 februari 2014

De voorlopige (nog niet complete) stand van de vrijwillige bijdragen 2014 is € 71.221,00.
Bij het ophalen van de toezeggingen van de vrijwillige bijdragen mochten we een prachtige gift voor de glas in lood raampjes ontvangen van € 50,00 waarvoor hartelijk dank!

Sluiten