Verkiezingen

20 juni 2015

De kerkenraad is verheugd dat Huibert de Leede, Dorpstraat 11, 4284 EH Rijswijk, zijn verkiezing als ouderling heeft aangenomen. We wensen hem Gods zegen toe bij het werk in de gemeente

Sluiten