Week 8, 2016

21 februari 2016

Vanmorgen lezen we verder in Mattheüs 26. Deze morgen vers 47-56, met de focus op vers 53-54. Jezus heeft de mogelijkheid om te vluchten, om Zichzelf te redden, maar doet het niet… Hij is geen willoos slachtoffer, maar kiest heel doelbewust voor het kruis. Waarom die keuze? Wat zijn de gevolgen? We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten