Week 6, 2015

01 februari 2015

De diensten op deze zondag staan in het kader van de viering van het Heilig Avondmaal. In beide diensten lezen we, net als vorige week, uit Romeinen 8. Vanmorgen lezen we vers 14-17. Ik wil daar een streep zetten onder een bijzonder werk dat de Geest doet: Hij leert je/doet je Vader zeggen. Als geadopteerd kind. Vanavond lezen we vers 17b-39. Ik wil dan stilstaan bij het lijden. En dan niet zozeer lijden dat ons overkomt vanwege ziekte of dood. Eerder het lijden dat ons overkomt of in de toekomst zal overkomen vanwege ons geloof. De publieke opinie ten opzichte van godsdienst en geloof wordt de laatste tijd geen goed gedaan. De Bijbel is heel nuchter: lijden hoort bij geloof. Als je Avondmaal gevierd hebt en je leeft dat uit, dan kun je er simpelweg op rekenen dat je niet alleen applaus ontvangt. Maar de Bijbel zegt ook hoe we dat lijden kunnen dragen, tot aan de dag waarop dat 2e hoofdstuk van het leven opengaat. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten