Week 52

20 december 2014

Vanmorgen lezen we psalm 130. Een psalm die ‘verwachten’ helemaal centraal staat. Ik zet vooral een streep onder vers 5-6. Het wachten op de morgen. Dat is nou advent in een notendop. Maar wat zegt dat over de nacht? Wat zegt het over nu? En wie wachten er eigenlijk? We lezen ook uit Jona 2. Die heeft ook wel wat te zeggen over ‘bidden in het donker en de diepte’… En Johannes leert ons iets over het Woord waar de psalmdichter in psalm 130 op vertrouwt.
Voor de Kerstnachtdienst, zie verderop. Ik mag voorgaan in die dienst. Ik hoop veel Giessensen te ontmoeten! Zo ver is Rijsik nou ook weer niet weg… Op Kerstmorgen lezen we het Kerstevangelie uit Lukas 2, met name vers 10. We lezen ook Mattheus 2, met name opnieuw vers 10, over de ‘zeer grote vreugde’. Ik wil dit jaar vooral kijken naar wat Kerst losmaakt: grote blijdschap. Op verschillende momenten in het Kerstevangelie komt dat terug. Wat voor blijdschap is dat? Wat is dat eigenlijk, blij zijn met Kerst? Blij met God? Je vreugde vinden in Hem? Zó wezenlijk, maar soms ook zó lastig. Aan deze dienst werkt het gemeentekoor mee met een aantal prachtige liederen. ’s Avonds is er de viering met de zondagsschool We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten