Week 51

15 december 2013

Deze week en volgende week staan nog in het teken van Advent, daarna is het (alweer) Kerst. De tijd gaat snel! In de beide diensten wil ik stilstaan bij twee kleine profeten die de komst van de Messias voorzeggen. Teksten die worden geciteerd in de Evangeliën. Maar in welke context staan die teksten eigenlijk? En wat zegt dat over de Messias die gekomen is – en nog weer zal komen? Volgende week lezen we Maleachi 3. Vandaag Micha 5. Vers 1 klinkt bekend: die citeert Mattheus (hoofdstuk 2). Ik wil vooral met u en jou kijken naar vers 2. Over een God die Zijn volk prijsgeeft, over een moeder die zal baren, over Israël & Kerst en over eenheid door dat Herder-Kind… We zien uit naar gezegende diensten vandaag.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten