Week 5, 2016

31 januari 2016

In de diensten rondom de viering van en dankzegging staan we opnieuw stil bij Mattheüs 22:1-14. Vanmorgen bij vers 10b: een gevulde feestzaal. Wie zitten daar, en hoe zitten ze daar? In de avonddienst kijken we dan naar vers 11-14, over de kledingcode. Dat opmerkelijke gedeelte over die ene die de zaal uit wordt gezet. Het was toch een ruime nodiging? Er mochten toch goeden en slechten naar binnen? Waarom mag hij dan niet blijven? En dan die voor sommigen angstaanjagende woorden: velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren… Alvast een beetje vooruitgrijpend: die woorden zijn niet bedoeld om je tegen te houden maar juist om je te nodigen tot een heel leven met God. We lezen ook Openbaring 19, waar het ook gaat over een bruiloftsfeest en waar we over een kledingcode lezen. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten