Week 5, 2015

25 januari 2015

‘Ten tweede onderzoeke een ieder zijn hart, of hij de vaste en zekere belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen vanwege het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom is toegerekend en geschonken. En dit zo volkomen alsof hijzelf, in eigen persoon, voor al zijn zonden heeft betaald en alle gerechtigheid volbracht.’ Dat lezen we in het Avondmaalsformulier, als voorbereiding op de viering van het Avondmaal. Het is ook precies dat waar het in Romeinen 8:3-4 over gaat. Dat zijn dan ook de verzen waar we vanmorgen over willen nadenken. Met nog wat erbij: hóe dat gaat. En dan hebben we het over het werk van de Heilige Geest, waar het in Romeinen 8 uitgebreid over gaat. Volgende week ’s morgens lezen we dan Romeinen 8:14-17, en volgende week ’s avonds Romeinen 8:18-39. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten