Week 47, 2016

20 november 2016

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. We staan in beide diensten stil bij het slot van het Onze Vader: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen. We lezen daar psalm 99 bij. Twee keer klinkt vandaag: want van Ú… In de morgendienst horen we: dat slot vertelt ons waarom wij bidden. In de avonddienst horen we: dat slot vertelt ons waarom wij áánbidden. Met deze diensten ronden we de behandeling van het Onze Vader af. Na de voorbereiding op het kringwerk volgende week gaan we ons dan richten op Advent. In de 3 resterende adventsweken lezen we telkens Johannes 1, over het Woord dat vlees geworden is. Dat hoofdstuk zit zó vol, daar kunnen we met gemak 3 weken bij stilstaan. Daarnaast lezen we Openbaring 1, als een soort opmaat naar de prekenserie over Openbaring. Openbaring zingt ons toe: Hij komt! Prachtige woorden voor advent. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten