Week 47, 2015

15 november 2015

Deze week vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen lezen we Romeinen 7:14-25 en vraag & antwoord 81, over ‘voor wie?’. Wie worden genodigd, en hoe kunnen zij komen? Zondagavond lezen we Titus 2:7-14 en zetten we een streep onder vraag & antwoord 86, over ‘doe je uiterste best!’. Waarom zou je nog je best doen om goed te leven als je toch al gevierd hebt dat je van genade leeft? De HC geeft mooie lijnen en doelstellingen. Want júist als je uit genade leeft doe je je uiterste best om goed te leven! Goede werken zijn door en door Bijbels, zullen we zien. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten