Week 46, 2015

08 november 2015

We bereiden ons deze week voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Deze keer neem ik de Heidelbergse Catechismus als uitgangspunt voor de voorbereiding en de viering. Het is mooi om te merken hoe woorden die al eeuwen beleden worden ons ook nog vandaag kunnen helpen. We hoeven het geloofswiel niet telkens opnieuw uit te vinden (dat is wél de neiging die wij vandaag de dag hebben: alles moet nieuw en anders), en daarom is zo’n oud boekje een prachtig hulpmiddel. Zondagmorgen staat vraag en antwoord 75 centraal, over het bevel om te vieren en de belofte waardoor je aan dat bevel gehoor kunt geven. We lezen 1 Korinthe 10:14-22 & 1 Korinthe 11:23-29, en staan stil bij dat bevel en die 2 beloften. Hoe kan het Avondmaal ons helpen in het toe-eigenen van het geloof, in het leven uit het Evangelie? Zondag 15 november lezen we dan ’s morgens vraag & antwoord 81, over ‘voor wie?’. En zondagavond 15 november zetten we een streep onder vraag & antwoord 86, over ‘doe je uiterste best!’. Dit alles onder het voorbehoud van Jakobus. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten