Week 45, 2017

05 november 2017

Vanmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week. Daarnaast staan we stil bij de Reformatie die zo’n 500 jaar geleden als markeringsmoment begon. Die twee dingen komen samen in Openbaring 20. Dat hoofdstuk is aan de beurt maar raakt ook precies een thema dat zowel voor de voorbereiding als voor de Reformatie erg treffend is: het laatste oordeel. Wat vindt God van ons leven? Hoe wordt het goed genoeg? We staan vooral stil bij vers 11-15 van dat hoofdstuk. De week erna, rondom de viering, lezen we dan Openbaring 21. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten