Week 44, 2016

30 oktober 2016

Vanmorgen wordt Jan Schreuders (Twee Zalmenstraat 8 4283 HC) bevestigd in het ambt. We bidden hem een gezegende dienst en een goede ambtsperiode toe! We gaan in deze dienst verder met het ‘Onze Vader’. Aan de beurt is de 5e bede en dat past heel erg mooi bij een bevestigingsdienst. We staan stil bij ‘vergeef ons onze schulden zoals wij ook vergeven onze schuldenaren’. Dat is bij uitstek een pastoraal thema. Het hart van het Evangelie waarmee je als ambtsdrager op pad mag. Maar ook een thema dat in veel mensenlevens en gezinnen speelt. Schuld, vergeving, onderlinge vergeving… Wat mag je daar als ambtsdrager vanuit Gods Woord waardevolle dingen over brengen! We lezen naast Mattheüs 6 Micha 7:7-9 en HC 51. Woensdag 2 november is het dankdag. Dan zijn er in onze gemeente 2 diensten. ’s Middags (14:00) een dienst met en voor de kinderen (en ouders, opa’s en oma’s en iedereen die erbij wil zijn). ’s Avonds (19:30) voor de gehele gemeente. De Schriftlezing en het thema zijn in beide diensten hetzelfde: Dankend bij Eén, n.a.v. psalm 65, zoals ons door de HGJB is aangereikt. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten