Week 43, 2016

23 oktober 2016

Vanmorgen is een Doopdienst. Melvin, Nikah en Timo zullen ten doop worden gehouden. Van Timo is in de liturgie zijn 2e doopnaam weggevallen, en nog wel de naam waarmee hij naar zijn vader is vernoemd! Zijn volledige namen zijn Timo Pieter.
We lezen uit Johannes 1 over Nathanaël. Daarmee bereiden we ons ook voor op de kringen. In de voorbereiding kwamen Nathanaël en het dopen mooi bij elkaar! We staan stil bij wat het betekent om Jezus te volgen, wat dat voor de geloofsopvoeding betekent en hoe Nathanaël ons meer kan leren over wie Jezus is. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten