Week 4, 2016

23 januari 2016, 10:36 uur

Vandaag en volgende week lezen we in de diensten rondom het Heilig Avondmaal Mattheüs 22:1-14. Het gaat daar om een bruiloftsfeest, een feestelijk diner op een trouwdag. Vanmorgen staan we stil bij de uitnodiging (t/m vers 10a), in 3 punten: 1) het is een uitnodiging voor een feest 2) zij die weigeren 3) zij die komen. We lezen ook Jesaja 25:6-12, waar dat prachtige beeld van een feestelijke maaltijd op een bijzondere manier terugkomt.Volgende week zondagmorgen staan we dan stil bij vers 10b: een gevulde feestzaal. En in de avonddienst van volgende week kijken we dan naar vers 11-14, over de kledingcode. We lezen dan ook Openbaring 19, waar het ook gaat over een bruiloftsfeest en waar we over een kledingcode lezen. We bidden om gezegende diensten, waarvan uiteraard geldt ‘zo de Heere wil en wij leven’.

Sluiten