Week 39, 2015

20 september 2015

Vanmorgen is er een doopdienst. Rens de Lorm en Myrthe de Ruiter zullen worden gedoopt. We lezen Mattheüs 6:19-31 en Spreuken 2:1-8. Het thema is: Schatzoeken. Hoe kun je geloven in een materialistische tijd, waar veel aandacht is voor het verzamelen van dingen en schatten? Hoe voed je in zo’n tijd je kinderen op met God en geloof? Wat is de schat waar Jezus het over heeft, en hoe zoek en verzamel je die? Wat vraagt dat van ons als gemeente en van ons als ouders? We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten