Week 38, 2015

13 september 2015

Zondagavond denken we na het over het thema ‘de blijdschap van het geloof’. We lezen Psalm 4, Fil. 4:1-7 en Rom. 15:10-13. Daarnaast slaan we de belijdenis van de kerk open bij zondag 33 uit de Heidelbergse Catechismus, en dan met name vraag en antwoord 90.

Het gaat in die zondag over de vraag naar bekering. Wat is dat, maar ook: hoe merk je dat? Dan noemt de catechismus 2 dingen, 2 kanten van dezelfde medaille: een oprecht verdriet en een hartelijke blijdschap. Oprecht verdriet over de zonde en de schuld in je leven. Maar dan ook: een hartelijke blijdschap. Met name bij dat laatste wil ik stilstaan: hartelijke vreugde in God door Christus. Wat is dat? Wat betekent dat? En hebt u, heb jij dat? We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten