Week 37

07 september 2014

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vorige week dachten we na over het thema ‘verlangen naar vergeving’. Vanmorgen is het thema: ontvangen van vergeving. En vanavond: uitdelen van vergeving. Vanmorgen staan we vooral stil bij het grote wonder dat we mogen zien in het Avondmaal: vergeving is iets wat je mag ontvangen. Maar hoe? We zien hoe David vergeving ontvangt, en proberen aan de hand daarvan vrijmoedigheid te vinden. Vanavond denken we na over het vervolg van vergeving ontvangen: vergeving uitdelen. Ik werk dat naar 2 kanten uit: vergeving uitdelen aan je broeders/zusters (in de gemeente) en vergeving uitdelen aan je vijanden. Pittige thematiek, waarbij meer kan spelen in het leven dan wij van elkaar weten. We zoeken onder leiding van de Heilige Geest naar wijsheid, vermaning, troost, genade en ruimte voor een bevrijd leven met God. Om Jezus’ wil!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten