Week 37, 2016

11 september 2016

Vanavond denken we verder na over het Onze Vader. Nu de 3e bede: Uw wil geschiede. Een gebed dat ontzettend ver reikt. Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. En toch zó fundamenteel. We lezen het verhaal van Esther, samen met de Heidelbergse Catechismus. Die 2 vullen elkaar prachtig aan. Esther staat op een dramatisch punt, voor haar en haar volk. Nu komt het erop aan. De weg van God met Zijn volk, met Esther. De weg die Esther zelf zou willen gaan. En hoe die 2 elkaar raken. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten