Week 37, 2015

06 september 2015

Deze diensten vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen verder in psalm 8. In de morgendienst staan we vooral stil bij vers 6. In de verzen hiervoor hebben we onze kleinheid beseft, tegenover de grootheid van God. In vers 6 wordt ons de ereplaats van de mens getekend. Wonderlijk! Hebreeën 2 laat ons zien hoe dat kan – een klein mens, toch een ereplaats. Een ereplaats in de schepping, een ereplaats aan de tafel, van de Schepper die Vader werd – door Jezus. Dat schept verwondering! In de avonddienst lezen we de rest van de psalm. Daar zien we dat de mens in die ereplaats ook verantwoordelijkheid krijgt: heersen over de schepping.

Dankbaarheid om wat God je geeft, verwondering over die ereplaats vertaalt zich ook in hoe we omgaan met dat wat God ons verder geeft. Wat is dat, heersen over de schepping? En op welke manier? We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten