Week 36

31 augustus 2014

Vandaag en volgende week staan we stil bij de voorbereiding en viering van het Heilig Avondmaal. Ik wil die drie diensten stilstaan bij het bekende thema ‘vergeving’. Je hebt van die woorden waarvan iedereen denkt dat ‘ie begrijpt wat ze betekenen. Vergeving is ook zo’n woord. En toch waag ik te betwijfelen óf we dat eigenlijk wel begrijpen. Vanmorgen denken we na over het thema ‘verlangen naar vergeving’. Volgende week ’s morgens: ‘ontvangen van vergeving’. En volgende week ’s avonds: verlenen van vergeving. Ik vind zelf die verschillende accenten waardevol. Daarom zou ik het bijzonder fijn vinden als we samen alle drie die diensten kunnen beleven… dat hoort toch wel een beetje bij elkaar! Dus a) blijf niet uit de kerk voor de avondmaalsdiensten – dat helpt je niet verder en b) wees er ook met de dankzegging. Zo kunnen we als gemeente samen ontdekken hoe bijzonder de vergeving van God is, in meerdere facetten.
We lezen 3x uit 1 Joh. 1-2, waar het heel concreet over zonde en vergeving gaat. Als verhaal erbij lezen we 2 Sam. 12. Nathan komt bij David, nadat hij bij Bathseba is geweest. David hoort een verhaal, wordt boos, totdat hij ontdekt dat het over hem gaat… Dan dicht hij de bijzondere psalm 51, vol verlangen naar vergeving. Waarom zou je naar vergeving verlangen? Wat is dat, hoe doe je dat? Langs welke weg? Hoeveel zondekennis moet je hebben voordat je in vergeving mag geloven? We hopen samen op fijne diensten, waarin de vergeving van God heel concreet gezien en geproefd mag worden!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten