Week 36, 2016

04 september 2016

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Beide diensten vieren we met de bede ‘Uw Koninkrijk kome’. Het Heilig Avondmaal wordt ook wel de koninkrijksmaaltijd genoemd. Een vooruitgrijpen op dat wat komen zal. Een stukje hemel op aarde: vergeving, gemeenschap, leven met God. Ook gedenken we wat God deed, als vooruitblik op wat Hij doen zál. Het Koninkrijk is er al en het komt nog! We verkondigen de dood des Heeren totdat Hij komt. In de morgendienst staan we stil bij het gebed als belofte. We lezen dan de eerste droom van koning Nebukadnezar uit Daniël 2. ’s Avonds denken we na over het gebed als opdracht. We openen de Bijbel dan in Daniël 4, een volgende droom van dezelfde koning. In beide dromen gaat het over Gods koninkrijk tegenover Nebukadnezars koninkrijk. De koning leert van alles, en wij in zijn voetspoor ook. In beide diensten lezen we ook zondag 48 uit de HC die over deze bede gaat. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten