Week 35

24 augustus 2014

In de kerkklanken is te lezen dat ik (ds. Mouw) in de morgendienst voorga en ds. de Koning uit Genderen in de avonddienst. Dat heb ik niet goed doorgegeven. Het is precies andersom. In de morgendienst hoopt ds. De Koning voor te gaan (en mag ik naar Genderen). In de avonddienst mag ik dan zelf de dienst leiden. We lezen dan 1 Koningen 8. Dat is het gebed van koning Salomo bij de inwijding van de tempel. Ik zet een streep onder het woordje ‘rust’ in vers 56. In de vakantietijd zoeken velen naar rust – ikzelf ook. Maar een vakantie is zo weer voorbij. En is het dan weer met de rust gedaan? God geeft een rust die verder gaat. Een rust voor het leven van elke dag. En dát is een rust die, in tegenstelling tot de vakantie, niet voorbij gaat en er elke morgen weer is.
Waar die rust vandaan komt en hoe je die rust kunt krijgen, en wat dat te maken heeft met een schotelantenne… We hopen op gezegende diensten waar we weer mee verder kunnen.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten