Week 31

27 juli 2014

Wat gebeurt er veel in de wereld. Wat is er veel machtsstrijd gaande. En wat zijn we afhankelijk van leiders die soms hele volken het bos in sturen. Richteren 9 stond op het rooster dat ik had opgesteld tot aan mijn vakantie. En ‘toevallig’ zijn er nogal wat raakvlakken. Ook daar is een machtsstrijd. Ook daar gaan leiders over lijken. En ook daar laat een heel volk zich zo makkelijk beïnvloeden. Maar dat is niet het enige. De strijd om de macht kent een vervolg, en dat zegt veel voor vandaag. Ook over God! Want we zeggen wel dat God de machtige is, almachtig zelfs… Maar hoe dan? We hopen en bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten