Week 31, 2015

26 juli 2015

Deze zondag lezen we beide diensten uit het boek Handelingen. Vanmorgen wordt Huibert in het ambt van ouderling bevestigd. We lezen Handelingen 21:1-14. Het thema is: op weg met een negatief reisadvies. Dat is wat Paulus krijgt: een negatief reisadvies. Ga niet naar Jeruzalem! En toch gaat hij wel. Waarom? Ook Ruth krijgt, ver voor Paulus, een negatief reisadvies voor Israel. En toch gaat ook zij. Waarom? In onze tijd heeft de weg van geloven ook een negatief reisadvies. Waarom geloven we dan toch – en nemen we zelfs ambten op ons? Waarom toch op weg met een negatief reisadvies? In de avonddienst lezen we Handelingen 27. Daar lezen we hoe Paulus waarschuwt als iedereen positief is, en juist hoopvol is als iedereen negatief is. Het schip waarop hij meevaart lijdt schipbreuk – hoe gaat Paulus daarmee om? Wat betekent dat voor ons? We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten