Week 3, 2016

17 januari 2016

Vanmorgen bereiden we ons in de dienst voor op het kringwerk. Na de ontmoetingen van David met Samuël, Goliath en Jonathan staan we nu stil bij een bijzondere ontmoeting tussen David en Saul. Saul achtervolgt David, met de bedoeling hem te doden.
Volkomen onterecht, maar vanuit jaloezie, machtswellust en haat. David krijgt de mogelijkheid in de schoot geworpen om de zaken recht te zetten. Hoe gaat hij om met die complexe situatie? Wat kunnen wij daarmee, in onze momenten van onrecht? Als er dingen over je worden gezegd die niet kloppen. Als je dingen wordt aangedaan die niet kunnen. Als je complexe relaties hebt. In al het onrecht van deze wereld, in het groot en in het klein, welke weg wijst God ons, door David heen? We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten