Week 3, 2015

11 januari 2015

Vanmorgen lezen we weer verder uit Romeinen. We waren gebleven bij hoofdstuk 7. Deze keer lezen we vers 14-26. Dat is ook het gedeelte voor de Bijbelkringen in de week erop. Het thema is de strijd om te leven als christen. Paulus heeft het niet zozeer over strijd die van buiten komt, maar strijd die hij van binnen voert. Wat hij wil en wat hij doet, het is zo vaak niet hetzelfde. Hij ontdekt wetten in zichzelf die sterker zijn dan hij. Om moedeloos van te worden! Hoe herkenbaar… Maar er staat meer! Alvast voor volgende week: zondagmiddag 18 januari is een aangepaste dienst met (en door) andersbegaafden. We lezen Genesis 12 over de roeping van Abram. Het thema is: ‘Eruit!’.
Let op: vanwege het karakter van deze dienst is de tweede dienst van deze zondag dus niet om 18:00 maar om 15.00. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten