Week 29

13 juli 2014

Vanavond maken we een uitstapje uit Richteren. 15 juni jl. was de zondag van de vervolgde Kerk, maar dat kwam in het schema thematisch niet zo goed uit. Daarom wil ik er deze dag bij stilstaan. In de preek, maar ook in de gebeden. We lezen samen Jeremia 29, waarin we worden opgeroepen te bidden voor de stad of het dorp. We lezen ook Lukas 6 en Handelingen 7.
Jezus spreekt over het bidden voor je vijanden, Stefanus geeft daar net voor zijn dood door steniging bewonderenswaardig uiting aan. We kunnen daarin veel leren van de vervolgde kerk, die zelfs bidt voor het land dat haar vervolgt. Zouden wij dan niet bidden voor het welzijn van ons dorp, waar we in alle vrijheid mogen leven en geloven? En, bijzonder: bidden voor het dorp of de stad is uiteindelijk ook goed voor jezelf. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten