Week 28, 2016

10 juli 2016

Vanmorgen is er een doopdienst (zie onder). We lezen uit Jeremia 36. Het gaat daar over het Woord van God. Er speelt veel in de tijd van Jeremia. Juist in die tijd wil Gods Woord de weg wijzen. Met scherpe woorden, soms. Maar met een prachtig doel. En toch zie je 2 reacties voorbijkomen… De Bijbel is in de opvoeding van onze (gedoopte) kinderen onmisbaar. Dat zullen we allemaal toegeven. En toch werkt het in de praktijk vaak weerbarstig. Daarom staan we vandaag juist in een doopdienst stil bij het Woord van God. Wat het is, wat het wil en wat het losmaakt. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten