Week 26

22 juni 2014

We vieren in deze diensten het Heilig Avondmaal. Vorige week lazen we over de roeping van Gideon: hij werd geroepen als strijdbare held, terwijl hij dat helemaal niet was. Zo roept God ons ook aan Zijn tafel, niet vanwege ons, maar vanwege wat Hij ons geeft. Zijn roep gaat aan ons leven en ons werken vooraf! Vandaag lezen we verder over Gideon. Vanmorgen lezen we hoofdstuk 6,33-40. Gideon vat moed door een teken. Het helpt hem op Gods Woord te vertrouwen. Dat mag ook het Avondmaal zijn! Vanavond lezen we Richteren 7, over dat wonderlijke verhaal van die 300 man die een overwinning behaalt. Dankbaarheid is dat wij kleiner worden, en God groter! We hebben te strijden, maar ook daarin laat God ons niet alleen. We bidden om en zien uit naar gezegende diensten, vol verwondering over Gods grote genade voor kleine mensen. We denken aan hen die het moeilijk hebben met deze zondag, en die daarom zelfs thuisgebleven zijn of worstelen in de kerkbank.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten