Week 26, 2015

28 juni 2015, 09:30 uur

Vandaag neemt de oudste groep van de zondagsschool afscheid. We willen daar in de dienst bewust bij stilstaan, omdat het een belangrijk moment is. Voor de tieners verandert er veel: school, omgeving, vrienden, kerk… Goed om hen op die momenten Gods Woord mee te geven. Ze worden toegesproken en –gezongen en krijgen een Bijbel mee. Ook in de preek wil ik bij hen en hun gezinnen stilstaan, omdat ik het heel belangrijk vind dat kinderen en gezinnen een plek hebben in de kerk(dienst). We lezen Gods Woord uit Handelingen 11:19-26 en Psalm 107. Het thema is ‘gedragen door de Gemeente’. We zoeken naar de waarde van de gemeente zoals we dat bij Barnabas en Saulus zien terugkomen. Psalm 107 geeft ons er een mooi beeld bij. We bidden om gezegende diensten!

Sluiten