Week 25

15 juni 2014

Vandaag is het vaderdag. Daarnaast bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Die beide dingen komen terug in de dienst. We lezen over de roeping van Gideon. Die roeping doorkruist al onze verwachtingen bij het aanvaarden van een taak en een roeping. Het vaderschap is een roeping, maar ook het Avondmaal is, heel letterlijk, een roeping: we worden tot de tafel geroepen. Opvallend is wíe God dan roept. Daar zouden wij onze selectiecriteria misschien wel op mogen en moeten aanpassen… Het thema is: God roept de kleintjes. Of u nou vader bent of niet, of u nou aangaat of niet… geroepen wordt u zondagmorgen sowieso! En dus is er geen enkele reden om thuis te blijven…
De zondag erna, in de dienst van viering en ook dankzegging voor het Heilig Avondmaal lezen we verder over Gideon. ’s Morgens hoofdstuk 6:33-40, over Gideon die moed vat door een teken. ’s Avonds Richteren 7, over dat wonderlijke verhaal van die 300 man die een overwinning behaalt: dankbaarheid is dat wij kleiner worden, en God groter! We bidden om en zien uit naar gezegende diensten, vol verwondering over Gods grote genade voor kleine mensen.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten