Week 25, 2015

21 juni 2015, 09:30 uur

Deze diensten rond het Heilig Avondmaal lezen we Handelingen 9. Vanmorgen lezen we vers 10-19, waar we kort bij stilstaan. Ik wil vooral een streep zetten onder 2 woorden: Saul, broeder. Dáár gaat het Evangelie open! Vanavond lezen we vers 20-31. Dan staan we stil bij Saulus de preker en Saulus de prooi. Wat is het leven van Saulus radicaal veranderd. Het betekent 2 dingen: hij gaat verkondigen en hij wordt vervolgd. In beide diensten vieren we het Heilig Avondmaal, en ’s avonds ronden we dat af met de dankzegging. We bidden om gezegende diensten.

Sluiten