Week 24

08 juni 2014

Vandaag vieren we het Pinksterfeest! Een bijzonder feest, waarop de Heere God wel héél dichtbij komt: tot in ons hart. We lezen Handelingen 2, zoals gebruikelijk. Daarnaast lezen we 1 Korinthe 12:1-6. Het thema is ‘De Geest spreekt alle talen’. Ik wil met name stilstaan bij Handelingen 2:4-8. Wat zegt dat stukje over het werk van de Geest, ook nog vandaag de dag en bij ons? We hopen op en bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten