Week 24, 2016

12 juni 2016

De komende diensten staan in het teken van de voorbereiding op en de viering van het Heilig Avondmaal. Vanmorgen lezen we Jeremia 7, over de God die naar je hart vraagt. Oprecht leven, oprecht geloven. Niet zomaar zeggen, maar een heel leven voor Hem. Juist in de voorbereiding op het Heilig Avondmaal stellen we elkaar dan die vragen. Is dat leven voor Hem er? En hoe dan? We kunnen wel woorden spreken en sacramenten bedienen… Maar zonder hart erin en erachter doen we daarmee meer kwaad dan goed. Scherpe woorden van Jeremia, maar wel nodig! Zondag 19 juni staan we dan stil bij hoofdstuk 31. Over de God die liefheeft en vanuit die liefde nodigt, over een nieuw verbond, over de wet van God binnenin je hart, over vreugde, over rouw die wordt veranderd in vreugde… Prachtige woorden, juist rondom feest van het Avondmaal, zowel in viering als dankzegging. Ik vind het belangrijk dat zowel de scherpte als de bemoediging aanwezig is als we Avondmaal vieren. In de drie diensten samen probeer ik daar evenwicht in te zoeken. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten