Week 23, 2017

04 juni 2017

Zondag vieren we Pinksteren! In de morgendienst lezen we naast Handelingen 2 ook Exodus 31:1-11 en een stukje uit 1 Korinthe 12. We staan vooral stil bij het verhaal over Bezaleël in Exodus 31. Want dat laat ons zoiets moois zien van het werk van de Geest, Wiens uitstorting we vandaag vieren! In de avonddienst gaat ds. Zeeman voor en komt het Christelijk Mannenkoor Altena zingen. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten