Week 23, 2016

05 juni 2016

Zondagmorgen is er een doopdienst. Diede Sharon Pulle, dochter van Michel en Susanne en zusje van Siem (Jagerspad 1 4283 GM) wordt gedoopt. We bidden de familie een fijne dienst toe! We lezen Jeremia 29:1-14. Het thema is: opvoeden in het buitenland. We kijken naar de God van de ballingschap en de boodschap die Hij voor ballingen heeft. Moeten ze leven met het oog op straks, als ze teruggaan? Of moeten ze leven voor de situatie van daar? Wat betekent dat voor ons en onze kinderen? ’s Avonds lezen we Jeremia 30:1-11. Ik wil dan stilstaan bij de God van Israël.
We betrekken in het lezen van Jeremia die woorden op onszelf, zoals bijvoorbeeld in de morgendienst met Jeremia. Dag mag ook. Maar tegelijk blijft staan dat Hij de God van Israël is. De hoofdlijn is: de God van Israël geeft Zijn volk – door het oordeel heen – hoop. Wat betekent dat oordeel voor ons omgaan met Israël – ook nu? Wat betekent die hoop, en hoe en wanneer krijgt dat vorm? Kunnen we daar de vinger achter krijgen, of juist niet? We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten