Week 23, 2015

07 juni 2015

Vandaag zullen drie kinderen worden gedoopt: Anna van Vugt (Ruytewaert 22 4283 HE), Job de Ruiter (Heerlijkheidstraat 4 4283 GL) en Veerle van Straten (Van Ballegooijenhof 3 4284 VL Rijswijk). We lezen deze weken uit het boek Handelingen. Vandaag hoofdstuk 4:1-22. Ik zet onder 3 dingen een streep: 1) de verkondiging van één Naam tot behoud 2) door ongeletterde mensen 3) tegen de verdrukking in. En die punten hebben alles te maken met de opvoeding van onze kinderen, dicht bij God, vanuit de Doop! We bidden om gezegende diensten vandaag.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten