Week 22, 2016

29 mei 2016

Bij de diensten:
Zondagmorgen gaan we verder met Jeremia. Deze keer lezen we hoofdstuk 27, samen met Romeinen 13. Nadat we de God van Jeremia al hebben ontmoet als de God van levend water, de God die je niet begrijpt en de God van onheil komen we Hem nu tegen als de God van Nebukadnezar. Een wonderlijk hoofdstuk. Nebukadnezar is een vijandige koning. Iemand die de God van Israël niet dient. En toch zegt God: hij is Mijn dienaar. Je moet hem gehoorzamen. Daarmee raken we vragen rondom Gods leiding in het leven door overheden heen. En dat in een tijd waarin overheden nogal eens onderwerp van discussie zijn… Het wordt geen politieke preek. En toch heeft geloof ook gevolgen voor hoe we kijken naar machten en alles wat er in het wereldgebeuren speelt. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten