Week 20, 2015

10 mei 2015

Vanavond lezen we Jesaja 56 vers 1-8. Vorige week stonden we met Jesaja 58 stil bij de roep om recht die op ons afkwam. In hoofdstuk 56 klinkt die roep ook, maar nu gaat het over hoe de Heere God omgaat met mensen die niet in tel zijn in de samenleving. We lezen daarnaast Johannes 4. Het is opvallend genoeg hoe ruim de Heere God is in die stukjes naar vreemdelingen en buitenlanders en mensen die in de samenleving niet meetellen. Het is ook een bemoediging: wij zijn niet de enigen die recht moeten doen – God heeft het recht in handen.
Donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag. We komen dan samen in de kerk, en lezen uit Handelingen 1. We zien uit naar gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten