Week 2

05 januari 2014

De komende tijd, tot aan Pasen, wil ik uit één Evangelie lezen. Vorig jaar was dat Lukas. Dit jaar wil ik een aantal stukken uit Markus met u en jou beluisteren. Hierbij het schema voor de komende tijd. Dan kun je het thuis lezend alvast voorbereiden. En wellicht een idee om het gehele Evangelie thuis te lezen, dus ook de stukken die we in de kerk moeten laten liggen. Zo krijg je de hele lijn van het Evangelie wat meer voor het voetlicht. We zien uit naar en bidden om Gods zegen in en over de verkondiging!

DatumSchriftgedeelteThematiek
19-1, avMarkus 1:14-20Jezus’ eerste woorden en discipelen
26-1, moMarkus 3:20-35Lasteren van de Heilige Geest
2-2, mo/VHAMarkus 2:14-17Alleen zieken hebben een dokter nodig
9-2, mo/HAMarkus 2:18-22Eten met de Bruidegom, Jezus brengt iets nieuws!
9-2, av/HAMarkus 2: 23-28Leven met Jezus als Heere
16-2, moJob, 5e keer, +kringen
23-2, moMarkus 7:1-23Overlevering en traditie
2-3, mo/1e lijdenszondagMarkus 8: 31-381e aankondiging van het lijden
9-3, av/ 2e lijdenszondagMarkus 9: 30-37 & 10:13-162e aankondiging, Jezus en de kinderen
12-3, av/ BiddagMarkus 10:17-27Bidden om voorspoed?
16-3, av/3e lijdenszondagMarkus 12: 18-27Over de opstanding
23-3, mo/4e lijdenszondagJob, 6e keer +kringen
23-3, av/4e lijdenszondagMarkus 13:1-23Over de laatste dingen
30-3, mo/5e lijdenszondagMarkus 14: 1-11De zalving en het verraad
6-4, av/6e lijdenszondagMarkus 14: 32-42Gethsemane
13-4,mo/7e lijdenszondag/ Belijdenisdienst?Markus 8:27-30 & 14:66-72Belijden en verloochenen
18-4, av/Goede Vrijdag, HAMarkus 15: 33-41Kruisiging
20-4, mo/PasenMarkus 16: 1-8Opstanding
Ds. A.J. Mouw
Sluiten