Week 19

04 mei 2014

Zondagmiddag mag ik voorgaan in de tentdienst, om 14:30, met medewerking van het koor ‘Nadiah’ en begeleiding op de piano door Hanneke Ermstrang. Ik zie bijzonder naar die dienst uit. We lezen Romeinen 8. Op Facebook zette ik een foto met een computerkast, een zwart kastje met een kabel en de Bijbel. Tijdens de dienst hoop ik verder uit te leggen wat dat te maken heeft met het thema: ‘En toen wist ik het niet meer – onzekerheid in je leven’. Een mooie mogelijkheid om het Evangelie in ons dorp te mogen (s)preken – en daar ben ik dankbaar voor. Bidt u/bid jij mee dat het Woord van God juist hen mag aanspreken die het normaliter op zondag niet horen…? En mocht je van plan zijn de tentdienst te bezoeken, neem dan iemand mee die dat goed kan gebruiken! Zondagavond ligt eigenlijk in het verlengde van ’s middags. Ik wil dan met u en jou nadenken over evangelisatie, aan de hand van Markus 16:9-18 en Jesaja 49:5-7. De discipelen hebben Jezus gezien en krijgen de opdracht om de wereld in te trekken.
Die opdracht is er niet alleen voor hen, maar voor ons allen. Jezus geeft een opdracht en Hij beschrijft de boodschap. Wat vraagt dat van ons, vandaag? We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten