Week 19, 2015

03 mei 2015

Deze en komende zondag denken we na over ‘recht doen’. Dat thema kwam op rond alle nieuws rondom vreemdelingen, vluchtelingen, armen en de discussie van bed, bad en brood in de politiek. Wat zegt de Bijbel ons over die dingen? Jesaja 58 lezen we deze zondag, Jesaja 56 volgende week. Deze zondag steek ik vooral in bij het recht dat wij gevraagd worden te doen, volgende week staan we stil bij hoe God Zelf omgaat met recht. Jesaja 58 raakte me in de voorbereiding. Niet alleen vanwege de opdracht om recht te doen, maar ook vanwege dat wat eraan verbonden wordt: Gods aanwezigheid in ons leven. Wat heeft het een met het ander te maken? We hopen op gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten