Week 17

20 april 2014

Vanmorgen vieren we het Paasfeest! Wat een heerlijke dag om te vieren. Elke zondag denken we terug aan Jezus’ opstanding uit de dood – daarom komen we op zondag samen. Maar vandaag doen we dat in het bijzonder. Na de bedrukte sfeer van Goede Vrijdag mag het nu groot feest zijn! Daar juicht een toon… Tegelijk is die vreugde bij de vrouwen aan het graf nog niet helemaal doorgedrongen. Dat lezen we in ons gedeelte van vanmorgen, Markus 16:1-8. Ik wil vooral stilstaan bij de ‘jongeman’ in het graf.
In vers 6-7 gaat hij tot de vrouwen spreken. Zonder die woorden hadden ze er niets van begrepen. Wij hebben dat ook nodig: woorden bij het wonder. Dat is wat we vandaag hopen te horen: Gods stem die tot in ons hart uitlegt en verkondigt wat Pasen betekent! We bidden om goede diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten